تنهایم

تنهایم.....

و در تنهایی چشمانم به تو فک میکنم

به تو که شاید حالا جایی دیگر هستی

و من جایی دیگر به تو فکر میکنم

و به خاطر تو نفس میکشم

که تنها یاورلحظه های من بعد از خدایی

تویی محبوب من!زندگی سرابی بیش است

که میتوان با سعی و کوشش و امید به فردا

ان را به حقیقت تبدیل کرد

/ 0 نظر / 16 بازدید