ایتبار میخواهم هفت سینعید را با یاد تو بچینم

سبزه رابا یاد روی سبزه ات

سمنو به یاد شیرینی لبخندت

 سیاه دانه به رنگ چشمهایت

سرکه با یادترشی مهربانیت

سیب با یاد تردیه گونه هایت

سکه با یاد درخشش قلبت

سیر با یاد تندی کلامت

با همه خوبی ها و بدیهایت دوستت دارم........

/ 0 نظر / 13 بازدید