زندگی

با زندگی قهر نکن،چون دنیا منت هیچکس رو نمیکشه

همیشه یادمان باشد،که نگفته هارا، میتوان گفت.ولی

گفته ها را ،نمیتوان پس گرفت!

هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستیم،فرد دیگری

دارد نفس های اخرش  را میکشد!

پس دست از گله و شکایت برداریم

و بیاموزیم،چگونهبا داشته هایمانزندگی کنیم

وقتی کسی رو ناراحت میکنی،فقط خودت میتونی ارومش کنی

مثل مارکه وقتینیش میزنه پاد زهرشو از خودش میگیرن

سه دسته از انسانها را در زندگیتان هیچگاه از یاد نبرید

کسانی  که در سختیها ،یاریتان کردند.

کسانی که در سختیها رهایتان کردند

کسانی که در سختیها گرفتارتان کردند

مرد را به عقلش بنگر، نه به ثروتش

زن را به وفایش،نه به جمالش

دوست را به محبتش،نه به کلامش

عاشق را به صبرش،نه به ادعایش

مال را به برکتش،نه به مقدارش

خانه را به ارامشش، نهبه بزرگیش

شخص را به انسانیتش،نه به ظاهرش

سخن را به معنایش،نه به گوینده اش

و دل را به پاکیش،نه به صاحبش

از سه تا"ج"همیشه بترس

جهل

جنگ

جفا

برای سه تا"و"ارزش قائل باش

وقت

وفا داری

وجدان

تو زندگی عاشق سه تا"ص" باش

صداقت

صلح

صفا

سه تا"ا" را در زندگی از دست نده

 امید

اصالت

 ادب

سه تا "ش" تو زندگی خیلی تاثیر داره

شکر خد ا

شانس

 شهامت

/ 3 نظر / 30 بازدید
محبوب

خیلی زیبا نوشتی گلم ای کاش بشه همه رو رعایت کنم

محبوب

خوبم عزیزم کجایی چرا کم آپ می شی؟ وقتی می آم به وبت سر می زنم عکسی که به یاد آزاده گذاشتی رو می بینم دلم می گیره و به یاد خیلیایی که الان بین مون نیستن می افتم

محبوب

نه حذفش نکن دوسش دارم . فقط اونقدر بنویس که نوشته های تازه و امیدوار بیاد رو