به یاد ازاده

              چگونه باور کنم که نیستی؟

وقتی هنوز صدای گرم و مهربانت در گوشم شنیده میشود

           چگونه باور کنم پر کشیدی

          وفتی هنوز سرمت تماشای زیبایت هستم

                             باور نمیکنم

             چرا که در لحظه لحظه هایم حضور داری

            در لطافت عشق به چشم میخوری

           هنوز هستی و تا همیشه خواهی ماند....

/ 1 نظر / 25 بازدید
محبوبه

[بغل] هیچ نمی تونم بگم و باهات همدردی می کنم خدا رحمتش کنه